Analysis and biotechnological treatment of water

Analysis and biotechnological treatment of water

Fri, 02/04/2004 / Wed, 07/04/2004

Fundación Politécnica de Cataluña (UPC); Fundación AgBar
Barcelona, España

  • Persona de contacto: Francesc Sepulcre Sánchez (Fundació Politècnica de Catalunya)
  • Teléfono: +34 93 401 77 51
  • Fax: +34 93 401 77 57
  • E-mail: info.general@fpc.upc.es