Water and Culture

Water and Culture

Tue, 29/06/2004 / Thu, 01/07/2004

Universitat dEstiu Ramon Llull
Cornellá de Llobregat, España

  • Persona de contacto: Rosa Nomen, Vicerectora de Relacions Internacionals de la URL<br>Enric Puig Giralt, Professor de la Facultat de Filosofia de Catalunya (URL) i de la Universitat Autònoma de Barcelona (Coordinadors)