Els peixos dels rius i zones humides de Catalunya. Qualitat biològica i connectivitat fluvial

[Fish rivers and wetlands in Catalonia. Biological quality and river connectivity]

Agencia Catalana d l´Aigua. Departament de Medi Ambient i Habitatge

Idioma: Catalán

Formato: PDF

Ver enlace